بیمه حوادث گروهی

بیمه حوادث گروهی، بیمه نامه ای است که به موجب آن خطر فوت و نقص عضو و ازکارافتادگی جزئی و کلی دائمی و هزینه های پزشکی ناشی از حادثه بیمه شدگان تحت پوشش بیمه قرار می گیرد.موضوع این بیمه هر واقعخ ناگهانی ناشی از یک عامل خارجی که بدون قصد و اراده بیمه شده بروز کرده و منجر به جرح ، نقص عضو ، از کارافتادگی و یا فوت گردد، می باشد.

توضیحات خدمت

بیمه حوادث گروهی :
این بیمه نامه جهت گروههای بالای 50 نفر صادر میگردد و به نسبت تعداد اعضای گروه تخفیفات افزایش مییابد.
نظر به این مهم که در بیمه نامه مسئولیت مدنی کارفرما در قبال کارگران فقط در صورتی خسارت پرداخت میگردد که کارفرما مقصر باشد و حوادثی را که در آن مقصر خود فرد میباشد را تحت پوشش قرار نمیدهد، لذا خرید این بیمه نامه میتواند بصورت شبانه روزی افراد را تحت پوشش خود قراردهد.
این بیمه عموماً برای گروههای زیر کاربرد دارد:
* تورهای مسافرتی وسیاحتی داخلی
* اعضای یک شرکت یا کارخانه یا مجتمع تولیدی
* و بطور کلی اعضای هر نوع گروه
این بیمه نامه تابع شرایط بیمه حوادث میباشد.
بیمه ایران نمایندگی کاظمی *** تحت پوشش شعبه ممتاز اسلامشهر ***
[تهران، اسلامشهر]
  • نوع فعالیت: خدمات
  • خدمات/محصولات : https://telegram.me/iranbimehkazemi کانال تلگرام:، صدور فوری انواع بیمه نامه در هر ساعت از شبانه روز، در صورت نبودن با همراه تماس بگیرید، کارشناسی بدنه در محل، شماره پیامک 10009124512314، صدور بیمه شخص ثالث اقساطی 4 ماهه ، صدور بیمه نامه در تعطیلات
  • نوع مالکیت: شرکت سهامی عام
  • تلفن: 021-56173412، 021-56173413، 0912-4512314